Bilişim ve İnternet Hukuku

Pusula Hukuk Bürosu, hızla gelişen teknolojinin bir sonucu olarak bilişim, e-ticaret ve internet kullanımı kaynaklı uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Bu kapsamda; bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde e-ticaretin düzenlenmesi,  alan adları hakkında uyuşmazlıkların çözümü, internet yoluyla oluşan haksız rekabet davaları ile fikri ve sınai mülkiyet hukuku ihlallerinin çözümü, erişimin engellenmesi işlemlerinin takibi, internet kullanıcı sözleşmeleri ile hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, BTK nezdinde işlemlerin yürütülmesi konularında, müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bilişim suçları aşağıdaki şekillerde karşımıza çıkmaktadır;

 • Bilişim Sistemine izinsiz olarak  Girme Şeklindeki Bilişim Suçu işlenebilir.
 • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Bilişim Suçları işlenebilir.
 • Banka, Kredi Kurumu veya Kamu Kurumuna Ait Bilişim Sistemi Üzerinde İşlenen Bilişim Suçları
 • Haksız Çıkar Sağlama Yoluyla Bilişim Suçları
 • Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Yoluyla Bilişim Suçu
 • İstenmemiş iletilerin gönderilmesi
 • Dolandırıcılık
 • Müstehcen veya saldırgan içerik
 • Rahatsızlık verme
 • Korkutma veya hakaret
 • Uyuşturucu kaçakçılığı
 • Siber terörizm
 • Siber savaşı
KAPAT